top of page

 

 

 

 

 

 

 

TUS - Wakacje 2023 - Nowe grupy

(lipiec- sierpień)

Zapraszamy do zapisów na wakacyjne zajęcia - Trening Umiejętności Społecznych - dedykowane dzieciom i nastolatkom, mającym deficyty umiejętności, których wynikiem mogą być problemy adaptacyjne w większej grupie rówieśniczej, trudności w nawiązywaniu relacji, w radzeniu sobie z presją grupy i inne.

Koszt: 45 zł/50 min.

Zapisy przyjmujemy drogą mailową: fundacjanoese.instytut@gmail.com bądź pod nr telefonu 533 320 530, 881 564 440

TERAPEUTYCZNA GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH Z ZESPOŁEM ASPERGERA - 2023 -TRWA NABÓR - INFORMACJA POD NR TELEFONU 533 320 530

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  (TUS) 2023 - TRWA NABÓR!

Grupa wiekowa dzieci z klas I-III rozpoczyna trening od dnia 5 września 2022 r. o godz. 17.00.

Grupa nastolatków rozpoczyna Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji od dnia 12 września 2022 r. o godz. 18.00.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż trwa nabór do grupy:

- dzieci w wieku przedszkolnym - 5-6 lat,

- grupy dzieci w wieku 7-9 lat,

- grupy nastolatków.

TERAPEUTYCZNA GRUPA WSPARCIA - TRWA NABÓR!

Fundacja NoeSe organizuje spotkania grupowe przebiegające w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze dla osób dorosłych chcących zintegrować się z innymi osobami o podobnych problemach i chcących dzielić się i wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

 

Terapeutyczna Grupy Wsparcia - w klimacie spokoju i akceptacji - umożliwia:

 • przyjrzenie się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi,

 • pomoc osobom doświadczającym samotności, pustki, poczucia braku sensu życia

 • pomoc w trudnościach w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć, unikaniu konfrontacji, nieśmiałości bądź impulsywności,

 • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności,

 • redukowanie bezradności wobec problemu własnej choroby lub choroby osoby bliskiej,

 • stawienie czoła trudnej sytuacji życiowej,

 • stwarzanie warunków do budowania siły i kształtowania poczucia wartości wśród beneficjentów,

 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,

 • pogłębianie wglądu, empatyczne zrozumienie, słuchanie, dzielenie się i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach,

 • wymianę pożytecznych informacji,

 • oraz szukanie wspólnych możliwości i dróg rozwiązań.

Dzięki uczestnictwie w grupie wsparcia:

 • zwiększamy świadomość naszych zachowań,

 •  dowiadujemy się jak czyjeś zachowanie wpływa na inne osoby, na stosunek do nas a także na nasz stan,

 • kształtujemy obraz nas samych,

 •  i pozwalamy sobie dostrzec, że mamy wpływ na siebie i zauważamy zdolność do zmiany.

 

Wsparcie psychologa oraz pedagoga w grupie pozwala na usłyszenie swego głosu i na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową lub bliskiej osoby.

#depresja #autyzm #chad #choroba afektywnadwubiegunowa #zaburzeniaosobowości #odpowiedzialność #rodzina #bliscy

Zapraszamy serdecznie do zapisów.

Zapisy przyjmujemy drogą mailową: fundacjanoese.instytut@gmail.com bądź pod nr telefonu 533 320 530, 881 564 440.

TUS - Wakacje 2022

(lipiec- sierpień)

Zapraszamy do zapisów na wakacyjne zajęcia - Trening Umiejętności Społecznych - dedykowane dzieciom i nastolatkom, mającym deficyty umiejętności, których wynikiem mogą być problemy adaptacyjne w większej grupie rówieśniczej, trudności w nawiązywaniu relacji, w radzeniu sobie z presją grupy i inne.

Korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w zajęciach jest zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich oraz życiu w różnorodnym społeczeństwie poprzez:

 • Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach

 • Radzenie sobie ze strachem

 • Decydowanie, czy zachowanie jest słuszne

 • Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażania

 • Uświadomienie istnienia granic między ludźmi

 • Naukę stawiania swoich granic i szanowania granic innych

 • Poznanie sposobów radzenia sobie z dokuczaniem, reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas

 • Wybór reakcji przy namawianiu

 • Poznanie znaczenia słowa „asertywność”

 • Rozróżnianie zachowań odważnych, asertywnych, agresywnych i uległych

 • Naukę rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc

 • Zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

 • Komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy

 • Rozpoczynanie rozmowy z innymi ludźmi

 • Praktykę uważności i samokontroli

 

Celem zajęć jest dobre zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności nabywanych podczas treningu w prawdziwym życiu.

Będziemy zmierzać w kierunku:

- Kształtowania samodzielnego, mocnego i odpowiedzialnego za siebie człowieka, będącego w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami

- Spojrzenia na „porażkę”, jak na proces uczenia się i uświadomienia sobie, iż bardziej nieprzyjemna niż „porażka” jest rezygnacja

- Radzenia sobie z popełnianymi błędami i tym samym akceptacji i wybaczenia sobie błędów i tzw. „porażek”

- Pokonywania wewnętrznych słabości i zewnętrznych ograniczeń.

I kiedy inne osoby mogą trwonić energię na dyskutowanie o niepowodzeniu dziecka…, Państwa Pociecha, w tym samym czasie spojrzy na sytuację z perspektywy i będzie w skupieniu, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze wprowadzać korekty, aby umieć obracać na własną korzyść odczuwane emocje, zastosować trenowane techniki i powracać z coraz bardziej pewną siebie postawą i perspektywą poradzenia sobie do/w społeczności.

Nie zawsze będzie łatwo, ale będzie warto!

Trening może zawierać elementy:

- treningu zastępowania agresji

- mindfulness

Tworzone grupy wiekowe:

- grupa w wieku przedszkolnym

- klasy I-III

- klasy IV-VI

- klasy VII-VIII

- oraz w zależności od potrzeb i aktualnego poziomu  funkcjonowania osób.

Zajęcia będą prowadzone przez czynnych, doświadczonych terapeutów: pedagoga i psychologa.

Zapisy przyjmujemy drogą mailową: fundacjanoese.instytut@gmail.com bądź pod nr telefonu 533 320 530, 881 564 440.

Zapraszamy serdecznie!

Nie zabraknie pozytywnej dyscypliny i dobrej zabawy 😊

bottom of page