top of page

WI - 5 arcyważnych powodów, dla których warto stosować koncepcję Howarda Gardnera

Zaktualizowano: 20 sie 2023


1.Teoria Inteligencji Wielorakich pomaga dzieciom i młodzieży zrozumieć możliwości swoje i innych.

2. Pokazuje uczniom jak użyć swych mocnych stron i jak poprawić słabe.

3. Buduje poczucie własnej wartości w wychowankach, aby byli gotowi sprostać wyzwaniom.

4. Pomaga uczyć się lepiej przez doświadczanie przez nich niezapomnianych wrażeń, w które zaangażowane są ich wszystkie zmysły.

5. Doskonali podstawowe umiejętności uczniów, dzięki czemu osiągają oni wyższy poziom.


PORADY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI O TYM, JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJE WIELORAKIE U DZIECI


Inteligencja interpersonalna:


• Przejrzyjcie zdjęcia w książce, gazecie lub obrazy z albumu i porozmawiajcie o tym, co czują i myślą przedstawieni na nich ludzie.

• Zagrajcie w tę grę w kawiarni lub na zakupach.

•Zagrajcie w rysunkowy słownik - partner ma za zadanie zgadnąć wyrażenie z narysowanego obrazka.

• Zachęć dziecko, żeby się z Tobą kłóciło! Ale argumenty muszą być przemyślane i logiczne. Szukaj okazji, żeby wspierać innych członków rodziny i chwalić ich osiągnięcia.

• Najlepszym sposobem zmiany zachowań jest pozytywne wzmacnianie dobrego zachowania, negatywne komentowanie nieodpowiedniego.

• Przydziel dziecku co najmniej jedno zadanie.


Inteligencja intrapersonalna:


• Zachęć dziecko do traktowania wszystkich błędów jako szans na wyciągnięcie wniosków na przyszłość: „Czego możesz się nauczyć z tej pomyłki, żeby następnym razem wypaść lepiej?”.

• Zadawaj pytania podsumowujące: „Co było dzisiaj ciekawego w szkole?”, „Co było dla Ciebie trudne, nudne?”, Ale uwaga! Słuchaj cierpliwie i w żadnym wypadku - nie pouczaj!

• Pytaj się często: „Jak się czujesz?”, „Co o tym myślisz?”

• Poświęcajcie czas na wewnętrzną refleksję.

• Słuchajcie intuicji.

• Dyskutujcie.


Inteligencja werbalna (językowa):


• Czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie.

• Grajcie w gry, takie jak: scrabble, gry słowne oraz rozwiązujcie wspólnie krzyżówki, gry ortograficzne.

• Twórzcie slogany reklamowe.

• Układajcie opowieści, opowiadajcie bajki (każdy mówi kilka zdań).

• Zachęcaj do mówienia, ale słuchaj dziecka uważnie!

• Przeprowadzajcie wspólnie wywiady.

•Kształtujcie biegłość i jakość wypowiedzi pod względem leksykalnym, fonetycznym, syntaktycznym, semantycznym.

Inteligencja matematyczno-logiczna:

• Razem gotujcie lub majsterkujcie - czynności te wymagają przestrzegania instrukcji.

• Grajcie w szachy (dodatkowo stymulują inteligencję przestrzenną), warcaby, kółko i krzyżyk oraz inne gry strategiczne, takie jak: statki lub gry planszowe (chińczyk).

• Grajcie w gry karciane („wojna”, kierki).

• Spróbujcie przewidzieć, co wydarzy się w filmie lub sztuce - komu uda się to najlepiej.

• Zagrajcie w 10 pytań - wymyśla się jakiś przedmiot, a druga osoba ma 10 pytań, żeby zgadnąć, o jaką rzecz chodzi. Odpowiadać można tylko „tak” lub „nie”. Pytania powinny zmierzać do zawężania możliwej odpowiedzi, na przykład: „Czy to człowiek?”, „Czy to osoba żyjąca?”, „Mężczyzna?”, itp.

• Zachęć dziecko do obliczania kwoty na zakupy, reszty w sklepie.

• Rozwiązujcie problemy matematyczne.

• Eksperymentujcie z cyframi, z liczbami.

• Używajcie komputera do obliczeń i wykonywania innych operacji i zadań.


Inteligencja obrazkowa (wizualno–przestrzenna):


• Zachęć dziecko do rysowania, lepienia, malowania, rzeźbienia, układania kompozycji.

• Rysujcie plany, czytajcie mapy.

• Szukajcie wzorów w chmurach lub liściach.

• Bawcie się w robienie wzorów z ciastek, kanapek.

• Zaprojektujcie dom dla ulubionej zabawki lub zwierzątka.


Inteligencja ruchowa:

• Spacerujcie, biegajcie, zachęćcie dziecko do codziennej dawki ruchu.

• Bawcie się w odgadywanie postaci lub bajek na podstawie odgrywanej mini scenki (bez słów – pantomima, inscenizacja).

• Naucz dziecko żonglować piłeczkami.

• Zachęć dziecko do uprawiania co najmniej jednej dyscypliny sportowej.

• Nauczcie się wspólnie jakichś tańców.

•Wybierzcie jakieś emocje (szczęście, poczucie winy, obawę, podekscytowanie, itp.) i poruszajcie się w sposób, który wyraża takie uczucie.

• Projektujcie, konstruujcie, układajcie klocki.

• Zajmujcie się robótkami ręcznymi.

• Stosujcie muzykę do osiągnięcia koncentracji.

• uczcie się na pamięć za pomocą klaskania, pstrykania palcami.

Inteligencja muzyczno-rytmiczna:


• Śpiewajcie razem, np. podczas jazdy samochodem.

• Zgadnijcie nawzajem swoje nastroje na podstawie różnych tonów mruczenia.

• Wymyślajcie rymowanki, piosenki i wiersze.

• Umożliwiaj dziecku kontakt z różnymi rodzajami muzyki.

• Zauważcie, w jaki sposób muzyka jest stosowana do tworzenia nastroju i napięcia w sztukach i filmach telewizyjnych.

• Siądźcie całkowicie bez ruchu i spróbujcie zidentyfikować wszystkie dźwięki, jakie są wokół Was.

• Pokaż, w jaki sposób różne utwory muzyczne mogą zmieniać nastrój.

• Zapytaj dziecko, jak czuje się słuchając różnych rodzajów muzyki.

• Komponujcie i analizujcie utwory muzyczne.

• Zachęcajcie do gry na instrumentach, udziału w koncertach (uczestnictwo pasywne i aktywne).

• Gimnastykujcie się i relaksujcie przy muzyce.

Inteligencja przyrodnicza:

• Nauczcie dziecko wnikliwie obserwować przyrodę. Dajcie mu szkło powiększające – niech obserwuje trawę, żuczki, mrówki.

• Uczcie je nazw krzewów, kwiatów, drzew, troski o czystość otoczenia, wskazując na wandalizm, zaśmiecanie, np. lasów, przejawy złego traktowania zwierząt.

• Pójdźcie na spacer i poszukajcie typowych cech danej pory roku.

• Poznawajcie pogodę i to, co ją powoduje.

• Zdobądźcie informacje o gwiazdach widocznych w nocy i o wszechświecie.

• Pozwól dziecku na opiekowanie się roślinami w swoim pokoju.

•Pomóż dziecku założyć zielnik.

Nauczyciel powinien być świadomy różnych typów inteligencji oraz ich różnorodnych stylów uczenia się by planować i prowadzić zajęcia w taki sposób aby było to najlepsze dla jego uczniów. Z obserwacji wynika, że każde dziecko uczy się inaczej. Zadaniem każdego nauczyciela jest uczyć dzieci w sposób uwzględniający ich predyspozycje i preferencje. W celu zastosowania inteligencji wielorakich na sali, można dokonać rozpoznania prezentowanego profilu inteligencji każdego z uczniów, jednakże za Wójcik (2009) nie jest to konieczne, sama świadomość istnienia różnych rodzajów inteligencji oraz organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, tak aby docierał do każdego z nich zwiększa efektywność procesu nauczania. Opracowywanie zajęć w ten sposób jest oczywiście pracochłonne, ale poprawia klimat i przynosi ogromną satysfakcję zarówno dzieciom jak i nauczycielowi, obserwującemu wzrost aktywności swoich wychowanków.

Powodzenia :)16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page