top of page

                                    Fundacja NoeSe
Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji

Zarząd Fundacji
Prezes Fundacji NoeSe Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji
Beata Szarejko
Wiceprezes Fundacji NoeSe Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji
Renata Czyżewska
Jest osobą niezwykle ciepłą
 i rodzinną. Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagog i rewalidant, na co dzień prowadząca terapie indywidualne i grupowe z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera, dziećmi i młodzieżą posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, niepełnosprawność intelektualną, ruchową w tym z afazją, narządu wzroku oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczestniczyła w szkoleniach o tematyce: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu"„ Nowoczesne technologie w terapii autyzmu. Wykorzystanie wysokiej technologii w pracy dydaktyczno-terapeutycznej z dziećmi z ASD”, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Warsztaty z zakresu Kształcenia specjalnego i integracyjnego, „Strategie rozwiązywania problemów związanych z seksualnością osób ze spektrum autyzmu”, „Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakologii", "Jeśli chodzi o mnie…” – szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera, „Plany aktywności w pracy indywidualnej i grupowej”, Sensoplastyka - Trener I stopnia, Kurs Picture Exchange Communication System- Poziom 1 (PECS), „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” – kurs III stopnia.
Członek
 i Sekretarz Zarządu Fundacji NoeSe Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji
Wiktoria Anna Szarejko
Twórczyni logo Fundacji NoeSe, szkicuje, maluje, fotografuje, zgłębia języki obce - angielski, francuski, hiszpański i japoński oraz terapię zajęciową. Uważna obserwatorka, lubiąca naturę, zwierzęta. Sekretarka i rejestratorka medyczna.
Cdn.

pheonix.png
bottom of page