top of page

Konsultacja psychologiczna 

Terapia psychologiczna (dzieci, młodzieży, dorosłych)

Opinia psychologiczna

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 

Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji Dziecka

Grupa wsparcia dla rodziców

 

Terapeutyczna grupa wsparcia dla osób dorosłych

Oferta szkoleń skierowana do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, poszerzaniem wiedzy, profesjonalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu, rodziców i opiekunów, do pracowników oświaty (szkoła, przedszkola - szkolenia rad pedagogicznych). Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Szkolenia o tematyce:

 

Sposoby radzenia ze stresem i wyczerpaniem

 

Budowanie pewności siebie

 

Warsztaty - Regulacja emocji

 

Praca z wartościami

Trening motywacyjny

Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi

 

Budowanie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u osób z autyzmem

 

Droga ku samodzielności na różnych etapach rozwojowych

 

Autyzm w świetle prawa

 

Emocjonalne BHP - pomocna dłoń – wsparcie i rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych

Inteligencja serca zwana wczuwaniem się

Altruizm i empatia w przywództwie

Zaburzenia psychosomatyczne uwarunkowane społecznie oraz uszkodzeniami mózgu

Prewencja oraz profilaktyka konfliktu i przemocy

Neuropsychologia a zachowania dewiacyjne

oraz tematyka zgłoszona /proponowana wg Państwa potrzeb

Konsultacja - Pedagog / Oligofrenopedagog / Tyflopedagog / Terapeuta SI
 

Terapia Pedagogiczna
 

Terapia ręki
 

Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej
 

Terapia widzenia

Terapia NeuroTaktylna

Integracja sensoryczna

Fizjoterapia

bottom of page