top of page
BIO

              Witaj na mojej stronie.

                                         

                                            Kilka słów o mnie

 

 

         Jestem psychologiem. Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna. Odbyłam praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy m.in. na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości, ogólnopsychiatrycznym  oraz  terapii  uzależnień.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie kontynuuję pięcioletnie szkolenie z psychoterapii  w  nurcie  psychodynamicznym

i systemowym. 

Moim celem jest pomóc. Konsultuję i prowadzę terapię osób dorosłych mających trudności emocjonalne, zaburzenia depresyjno-lękowe, odżywiania, osobowości oraz problemy w sferze akceptacji swojej cielesności. Pomagam i wspieram w procesie radzenia sobie ze zmianą w życiu, dotyczącą rozwoju, wyboru, pracy i związków. Zajmuję się poradnictwem dla młodzieży i osób

dorosłych oraz interwencją kryzysową w nagłych sytuacjach życiowych.

Pomagam w rozwiązywaniu konfliktów, w zapobieganiu i wyjaśnianiu sytuacji

problemowych.

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w terapii osób autystycznych, redukowaniu

zachowań trudnych oraz w obszarze wsparcia dla ich rodzin.
Wykorzystując wiedzę i doświadczenie oraz kierując się konsekwentnym działaniem

udowadniam, że niemożliwe bywa możliwe. Swoje działanie opieram na szacunku

i budowaniu relacji z pacjentami oraz podopiecznymi. Pomagam w dążeniu do osiągnięcia

w życiu harmonii i zdrowia.

W pracy sięgam po elementy różnych podejść i metod oraz technik: z zakresu terapii

poznawczo-behawioralnej, schematów, skoncentrowanej na rozwiązaniach,

na współczuciu, mentalizacji poprzez terapię równoważeniem perspektyw spostrzegania

czasu, terapię skoncentrowaną na emocjach, jak i terapię traumy, które uznaję za skuteczne

i właściwe w danej chwili, aby we wspólnym procesie podróży terapeutycznej całościowo

rozumieć problemy pacjentów.
         

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje oraz przekazuję swoją wiedzę

prowadząc wykłady na uczelniach wyższych, dotyczące m.in. zagadnień psychologii

przywództwa, współczesnej neuropsychologii, rehabilitacji neurologicznej, badania

funkcji poznawczych, programowania neurolingwistycznego, jak też profilaktyki

oraz prewencji konfliktu i przemocy oraz narzędzi pracy psychopatologa.

W toku własnego kształcenia ukończyłam Liceum Medyczne, studia magisterskie

na kierunku pedagogika o specjalności - kulturoznawcza, jak również studia podyplomowe

w zakresie: Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Autyzmu (Edukacji i rewalidacji

osób ze spektrum autyzmu), Zarządzania oświatą, Pedagogiki przedszkolnej

i wczesnoszkolnej oraz Oligofrenopedagogiki.

Następnie ukończyłam liczne kursy i szkolenia, z czego szczególnie ważne dla mnie to:

Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP)

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)

Terapia poznawczo - behawioralna (CBT)

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)

Zaburzenia lękowe u osób dorosłych

Terapia schematów 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CTF)

TRE (Tension Releasing Exercises) - Ćwiczenia Redukujące Napięcie

Time Perspective Therapy (TPT)

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT)

Mentalizacja

Diagnoza i terapia uzależnień

Skuteczne metody terapii uzależnień na miarę XXI wieku

Profilaktyka boli najmniej. Życie warte jest rozmowy - Zatrzymaj samobójstwo

Psychoseksuologia

Psychotraumatologia

Trening oswajania nieśmiałości

Mindfulness - techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy

Mindfulness - trening uważności

Trening rozwoju osobistego

Sztuka Dobrego Życia - Jak być sobą w domu i w pracy

Trening regulacji emocji

Trening odporności i siły psychicznej

Jak radzić sobie w czasie niepokoju

Psychoonkologia praktyczna

Twórcze strategie rozwiązywania problemów w zespołach

Mediacje sądowe i pozasądowe

Skala Inteligencji Stanford- Binet 5

Doktryna jakości - skuteczny zespół

Automotywacja i sztuka osiągania celów

Neurocoaching

Zajrzeć do wnętrza mózgu - neuronauka w badaniach rozwojowych

Neurodydaktyka - nauka przyjazna mózgowi

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową - ADHD w szkole i w domu

Trener kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka 

Trening umiejętności społecznych 

Studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?

Intensywna interakcja - zasady zastosowania metody w pracy z osobami autystycznymi

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń

Doradca edukacyjno-zawodowy

Studium szkolnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

Zrozumieć samobójstwo – wieczór z suicydologiem

Samotność w czterech ścianach – kiedy nie masz oparcia w bliskich

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy z zakresu stosowanej analizy zachowania

PECS – (Picture Exange Communication System)

Podstawy analizy behawioralnej – osoba z autyzmem w środowisku społecznym. Droga ku dorosłości

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym

Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – część I i II Synapsis

Wpływ zaburzeń ze spektrum autyzmu na proces edukacji

Tworzenie środowiska przyjaznego uczniom ze spektrum autyzmu

Autyzm w klasie – co trzeba wiedzieć

Jak skutecznie pomóc dziecku – czyli budowanie koalicji na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wykorzystanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej na zajęciach rewalidacyjnych

W świecie autyzmu – Wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem

            Interesują mnie tajniki ludzkiego umysłu, usprawnianie oraz wspieranie jego potencjału u dzieci, młodzieży i dorosłych. Fascynują mnie badania i rozwój wychodzące poza schemat.

Przyjmuję osoby gotowe na pracę terapeutyczną, chętne i otwarte na zmianę siebie.

Lubię zwiedzać, zajmować się dekoracją wnętrz i fotografować. Jestem również fanką kwiatów i opiekunką szczurów domowych.

         W życiu kieruję się takimi wartościami jak: szczerość, słowność oraz konsekwencja w działaniu, takt, zaufanie i empatia.

Uwielbiam spacery, kontakt z naturą oraz trwanie w nieustannej uważności i nieograniczonym byciu w danym teraz.

Współpracuję z uczelniami w Gdańsku, Poznaniu oraz z Politechniką Białostocką.

Bez tytułu.jpg
gal_1_80197.jpg
logo-ALOPB-czarne-tlo_Obszar roboczy 1.jpg
Psycholog w przestrzeni psychoterapeutycznej
bottom of page